Синонимен речник, синоними на благовиден

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

благовиден

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
благовиден
(прил.) приятен, красив, приличен, хубав, угледен; (прил.) пристоен, съобразен, благоприличен, учтив

0 гласа
Фобии
благовиден