Синонимен речник, синоними на благо

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

благо

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
благо
(същ.) добро,

благо

получие,

благо

денствие, напредък, щастие, успех; (същ.)

благо

състояние, богатство, имот, имане, състояние; (същ.) дар,

благо

дат, блаженство

0 гласа
Фобии
благо