Синонимен речник, синоними на бия_на_очи

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

бия на очи

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
бия на очи
(словосъч.) правя впечатление, отличавам се, изпъквам, виждам се, лича, проличавам, личен съм, виден съм

0 гласа
Фобии
бия на очи