Синонимен речник, синоними на бич

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

бич

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
бич
(същ.) камшик, нагайка; (същ.) тормоз, насилие, терор; (същ.) наказание, напаст, бедствие, катастрофа, беда, злополука, неволя, катаклизъм; (същ.) зло; (същ.) епидемия, каламитет

0 гласа
Фобии
бич