Синонимен речник, синоними на бера_студ

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

бера студ

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
бера студ
(словосъч.) студувам, мръзна, зъзна, изстивам

0 гласа
Фобии
бера студ