Синонимен речник, синоними на бера_срам

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

бера срам

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
бера срам
(словосъч.) срамувам се, свеня се, излагам се, червя се, компрометирам се

0 гласа
Фобии
бера срам