Синонимен речник, синоними на бера_грижи

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

бера грижи

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
бера грижи
(словосъч.) грижа се, погрижвам се, мисля, залягам; (словосъч.) тревожа се, безпокоя се, кахъря се, ядосвам се

0 гласа
Фобии
бера грижи