Синонимен речник, синоними на бележа

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

бележа

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
бележа
(гл.) записвам, вписвам, означавам, отбелязвам, набелязвам, забелязвам; (гл.) определям, показвам, посочвам, маркирам, поставям знак, слагам белег; (гл.) соча, давам; (гл.) характеризирам, отличавам, засвидетелствувам

0 гласа
Фобии
бележа