Синонимен речник, синоними на безчувствен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

безчувствен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
безчувствен
(прил.) в несвяст, в безсъзнание; (прил.) жесток, немилостив, безсърдечен, коравосърдечен, безчовечен, свиреп; (прил.) апатичен, безразличен, равнодушен, корав, студен, леден, безучастен, хладен, пасивен, безжизнен, индиферентен, безстрастен; (прил.) невъзмутим, отпуснат, вял, неемоционален, флегматичен; (прил.) глупав, дървен, непохватен; (прил.) суров, рязък, остър, груб

0 гласа
Фобии
безчувствен