Синонимен речник, синоними на безучастен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

безучастен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
безучастен
(прил.) равнодушен, безразличен, индиферентен, студен, несмутим, невъзмутим, спокоен, непоколебим, безчувствен, пасивен; (прил.) безпричастен, незаинтересуван, дезинтересиран, неутрален; (прил.) безизразен; (прил.) незаинтересован; (прил.) коравосърдечен; (прил.) небрежен, нехаен; (прил.) обективен, безпристрастен, хладен; (прил.) бездеен, инертен; (прил.) празен, незает с нищо, разсеян, блуждаещ, апатичен; (прил.) хладнокръвен, надут, надменен

0 гласа
Фобии
безучастен