Синонимен речник, синоними на безсъдържателен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

безсъдържателен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
безсъдържателен
(прил.) празен, кух, пуст, сух; (прил.) безсмислен, безинтересен, плосък, глупав, безпредметен; (прил.) безвкусен, безсолен, блудкав, безсочен; (прил.) банален, изтъркан, скучен, вял; (прил.) сладникаво сантиментален; (прил.) воднист, разводнен; (прил.) незначителен, маловажен, дребен, нищожен; (прил.) несериозен, лекомислен, плитък, привиден, външен; (прил.) необоснован; (прил.) без стойност; (прил.) лъжовен, лъжлив

0 гласа
Фобии
безсъдържателен