Синонимен речник, синоними на безспорен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

безспорен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
безспорен
(прил.) несъмнен, неоспорим, неопровержим, установен, безсъмнен, положителен, недвусмислен, категоричен, очевиден, сигурен, истински, явен, необорим, доказан, действителен; (прил.) верен, надежден, доверен, изпитан

0 гласа
Фобии
безспорен