Синонимен речник, синоними на безсистемен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

безсистемен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
безсистемен
(прил.) безреден, разбъркан, разхвърлян, безразборен, неправилен, объркан, хаотичен, стихиен, безпланов, безпорядъчен; (прил.) безпринципен, безначален; (прил.) непоследователен, нелогичен, несвързан; (прил.) безцелен; (прил.) откъслечен, неорганизиран

0 гласа
Фобии
безсистемен