Синонимен речник, синоними на безрезултатен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

безрезултатен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
безрезултатен
(прил.) безуспешен, неуспешен, напразен, ялов, напуст, несполучлив, неудачен, безполезен, безплоден, неплодотворен; (прил.) безсмислен, безпредметен; (прил.) неоснователен; (прил.) невлизащ в работа; (прил.) неефикасен, слаб; (прил.) неефективен, без ефект; (прил.) непродуктивен

0 гласа
Фобии
безрезултатен