Синонимен речник, синоними на безразличен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

безразличен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
безразличен
(прил.) безучастен, хладен, апатичен, индиферентен, равнодушен, студен, пасивен, бездушен, безчувствен, неутрален, безгрижен; (прил.) чужд, безинтересен; (прил.) вял, безстрастен; (прил.) аполитичен; (прил.) безизразен; (прил.) коравосърдечен; (прил.) небрежен, нехаен; (прил.) неотзивчив, несъзнаващ; (прил.) отпуснат; (прил.) незаинтересован; (прил.) спокоен; (прил.) суров, безсърдечен; (прил.) упоен, сънлив, замаян

0 гласа
Фобии
безразличен
Последно търсено в речника