Синонимен речник, синоними на безпросветен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

безпросветен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
безпросветен
(прил.) неук, непросветен, неграмотен, невежествен, некултурен; (прил.) мрачен, безрадостен

0 гласа
Фобии
безпросветен