Синонимен речник, синоними на безприютен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

безприютен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
безприютен
(прил.) бездомен, безподслонен, безпокривен; (прил.) прокуден, пропъден; (прил.) беззащитен, изоставен, сам, беден; (прил.) несретен, скитнически

0 гласа
Фобии
безприютен