Синонимен речник, синоними на безплътен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

безплътен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
безплътен
(прил.) безтелесен, кух, празен; (прил.) невеществен, нематериален; (прил.) духовен

0 гласа
Фобии
безплътен