Синонимен речник, синоними на безобразен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

безобразен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
безобразен
(прил.) безформен, неправилен, нестроен, недодялан, грозен, уродлив, на нищо не прилича, отвратителен; (прил.) безсрамен, безочлив, възмутителен, нахален; (прил.) нереден; (прил.) позорен, срамен, скандален, безбожен, нечуван; (прил.) безчестен; (прил.) проклет, ужасен, дяволски; (прил.) абсурден, невъзможен; (прил.) увреждащ морално, принизяващ, вулгарен, безнравствен

0 гласа
Фобии
безобразен