Синонимен речник, синоними на безличен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

безличен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
безличен
(прил.) неопределен, о

безличен

, безлик; (прил.) незначителен, нищожен, дребен, никакъв; (прил.) мъчноопределим, невзрачен

0 гласа
Фобии
безличен