Синонимен речник, синоними на безкраен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

безкраен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
безкраен
(прил.) безконечен, безпределен, безграничен, безмерен, безбрежен, необятен, необхватен, необозрим, неограничен, неизмерим, несъизмерим, голям, обширен, грамаден; (прил.) непрестанен, непрекъснат, нескончаем, постоянен, продължителен, безспирен, вечен; (прил.) многоброен, многократен; (прил.) неизменен; (прил.) несметен; (прил.) бездънен; (прил.) в неограничен брой, без ограничение; (прил.) често повтарящ се

0 гласа
Фобии
безкраен