Синонимен речник, синоними на бездушен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

бездушен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
бездушен
(прил.) мъртъв; (прил.) безчувствен, безжалостен, безсърдечен, безжизнен, безучастен, равнодушен, хладен, студен, апатичен, безразличен, неотзивчив; (прил.) вял, безстрастен; (прил.) отпуснат; (прил.) инертен

0 гласа
Фобии
бездушен