Синонимен речник, синоними на бездомен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

бездомен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
бездомен
(прил.) безподслонен, безприютен, безпокривен; (прил.) прокуден, пропъден; (прил.) беззащитен, изоставен, сам, беден; (прил.) несретен, скитнически; (прил.) изгубен, заблуден, безстопанствен

0 гласа
Фобии
бездомен