Синонимен речник, синоними на безгласен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

безгласен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
безгласен
(прил.) безмълвен, ням, мълчалив, тих, беззвучен, глух, безсловесен; (прил.) безшумен, замлъкнал

0 гласа
Фобии
безгласен