Синонимен речник, синоними на без_стойност

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

без стойност

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
без стойност
(словосъч.) празен, пуст, безсъдържателен

0 гласа
Фобии
без стойност