Синонимен речник, синоними на без_сили

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

без сили

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
без сили
(словосъч.) слаб, отпаднал

0 гласа
Фобии
без сили