Синонимен речник, синоними на без_своя_физиономия

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

без своя физиономия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
без своя физиономия
(словосъч.) без отличителни черти, неизразителен, безинтересен

0 гласа
Фобии
без своя физиономия