Синонимен речник, синоними на без_работа

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

без работа

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
без работа
(словосъч.) бездеен, недеен, пасивен, в застой, неподвижен, муден, инертен; (словосъч.) незает, безработен

0 гласа
Фобии
без работа