Синонимен речник, синоними на без_примеси

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

без примеси

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
без примеси
(словосъч.) чист, незамърсен, без примес, чистокръвен, без дефекти

0 гласа
Фобии
без примеси