Синонимен речник, синоними на без_подробности

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

без подробности

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
без подробности
(словосъч.) повърхностно, непълно, отгоре-отгоре

0 гласа
Фобии
без подробности