Синонимен речник, синоними на без_пари

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

без пари

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
без пари
(словосъч.) безпаричен, беден, сиромашки; (словосъч.) допълнително, безплатно

0 гласа
Фобии
без пари