Синонимен речник, синоними на без_отличителни_черти

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

без отличителни черти

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
без отличителни черти
(словосъч.) неизразителен, безинтересен, без своя физиономия

0 гласа
Фобии
без отличителни черти