Синонимен речник, синоними на без_особени_изгледи_за_успех

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

без особени изгледи за успех

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
без особени изгледи за успех
(словосъч.) мрачен, песимистичен, скептичен, малко вероятен

0 гласа
Фобии
без особени изгледи за успех