Синонимен речник, синоними на без_определена_цел

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

без определена цел

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
без определена цел
(словосъч.) наслуки, напосоки

0 гласа
Фобии
без определена цел