Синонимен речник, синоними на без_настроение

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

без настроение

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
без настроение
(словосъч.) бледен, неразположен

0 гласа
Фобии
без настроение