Синонимен речник, синоними на без_ефект

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

без ефект

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
без ефект
(словосъч.) неефикасен, неефективен, безрезултатен, безполезен

0 гласа
Фобии
без ефект