Синонимен речник, синоними на без_дефекти

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

без дефекти

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
без дефекти
(словосъч.) чист, незамърсен, без примес, чистокръвен, без примеси

0 гласа
Фобии
без дефекти