Синонимен речник, синоними на без_блясък

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

без блясък

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
без блясък
(словосъч.) матов, слаб, загасващ, мъждукащ, мъглив, облачен, сив

0 гласа
Фобии
без блясък