Синонимен речник, синоними на бедни_хора

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

бедни хора

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
бедни хора
(словосъч.) беднотия, бедняци, сиромаси

0 гласа
Фобии
бедни хора