Синонимен речник, синоними на беден

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

беден

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
беден
(прил.) безимотен, бедняк, сиромах, бездомен, просяк, в неволя, изпаднал, нуждаещ се, притеснен, несъстоятелен, гол и бос, оголял, гол като пушка, гол като тояга, окъсан, дрипав; (прил.) оскъден, лишен, недостатъчен, ограничен, малък; (прил.) окаян, нещастен, злощастен, злочест, клет, клетник, окаяник, изоставен; (прил.) клеветен, набедяван, наклеветяван, хулен, охулван; (прил.) бедняшки, сиромашки, скромен, горък; (прил.) безпаричен, без пари; (прил.) гол; (прил.) слаб; (прил.) неплодороден; (прил.) прост, непретенциозен; (прил.) тесен, сбутан, жалък

0 гласа
Фобии
беден