Синонимен речник, синоними на банкетна_зала

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

банкетна зала

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
банкетна зала
(словосъч.) зала, салон, приемна, хале

0 гласа
Фобии
банкетна зала