Синонимен речник, синоними на бавно_действуващ

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

бавно действуващ

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
бавно действуващ
(словосъч.) мързелив, ленив, бездеен

0 гласа
Фобии
бавно действуващ