Синонимен речник, синоними на бавен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

бавен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
бавен
(прил.) муден, тежък, ленив, мързелив, нехаен, бездеен, пипкав, туткав, флегматичен, мъчноподвижен, тежка гемия, тежка кирия; (прил.) продължителен, дълъг, дълготраен, дълговременен; (прил.) влачещ се; (прил.) за

бавен

; (прил.) затънтен, маловажен, незначителен; (прил.) инертен, загнил, в застой; (прил.) вял, провлачен, безинтересен, замрял, слаб; (прил.) скучен, неблагодарен

1 гласа
Фобии
бавен