Синонимен речник, синоними на архивар

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

архивар

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
архивар
(същ.) регистратор, протоколист, секретар, писар; (същ.) нотариус; (същ.) служител, служещ

0 гласа
Фобии
архивар