Синонимен речник, синоними на апатия

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

апатия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
апатия
(същ.) равнодушие, бездушие, безгрижие, безучастие, студенина, хладина, безстрастно, въздържаност, безсърдечие, незаинтересованост, безразличие, индиферентност, флегматичност, неутралност, отпуснатост, вялост; (същ.) разсеяност; (същ.) безчувственост, неотзивчивост; (същ.) сънливост, инертност, бездействие

0 гласа
Фобии
апатия