Синонимен речник, синоними на апатичен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

апатичен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
апатичен
(прил.) равнодушен, безчувствен, безстрастен, хладен, студен, флегматичен, безразличен, бездушен, неотзивчив, безучастен, незаинтересован, нехаен, индиферентен, отпуснат, вял; (прил.) безжизнен, инертен; (прил.) празен, незает с нищо, разсеян, блуждаещ; (прил.) сънлив, бездеен

0 гласа
Фобии
апатичен