Синонимен речник, синоними на апарат

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

апарат

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
апарат
(същ.) уред, машина, механизъм, прибор, приспособление; (същ.) сечиво, инструмент, оръдие; (същ.) средство; (същ.)

апарат

ура, устройство; (същ.) изобретение; (същ.) радио

апарат

, радиоприемник; (същ.) способ

0 гласа
Фобии
апарат