Синонимен речник, синоними на английски_рог

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

английски рог

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
английски рог
(словосъч.) ловджийски рог, валдхорна, алтов обой

0 гласа
Фобии
английски рог