Синонимен речник, синоними на аналогия

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

аналогия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
аналогия
(същ.) подобие, сходство, сродство, близост, родство, еднаквост, еднообразие, идентичност, съответствие, равенство, уподобяване, отъждествяване, тъждественост, прилика, общност, точност; (същ.) копие, образец, прототип; (същ.) паралел, успоредица, сравнение

0 гласа
Фобии
аналогия