Синонимен речник, синоними на аналогичен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

аналогичен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
аналогичен
(прил.) подобен, сходен, еднакъв, идентичен, еднообразен, равен, еднороден, точен, такъв, същ, същински, буквален, текстуален, сроден, тъждествен; (прил.) съответен, приличен, близък, приблизителен, подходящ

0 гласа
Фобии
аналогичен